ZIMOWA SZKOŁA W GÓRACH


ZIMOWA MAŁA SOWA - PROGRAM DLA DZIECI

Pakiet jednodniowych zimowych wędrówek, zajęć terenowych i zabaw dla dzieci. Zakres, formę i trudność działań edukacyjno-przygodowych dopasowujemy do ich wieku. Dzieli się on na 2 poziomy zaawansowania: dla początkujących i zaawansowanych małych turystów. Pakiety następujące po sobie są naturalną ciągłością wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobywanych w Zimowej Szkole w Górach.

Zimowa Sóweczka - pakiet podstawowy oswajający zimowe góry i poruszający następujące tematy:

 • Jak zaplanować trasę zimą?
 • Jak czytać mapę?
 • Jak spakować plecak w góry zimą?
 • Jak ubrać się w góry zimą?
 • Jak wezwać pomoc?
Śnieżna Sówka – pakiet zaawansowany, bazujący na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w pakiecie podstawowym (lub poza nim), poszerzony o kolejne tematy:

 • Jak sprawdzić prognozę pogody?
 • Czym przemieszczać się zimą?
 • Jak i czym nawigować w terenie?
 • Jak przygotować jamę śnieżną (przy wystarczającej ilości śniegu)?
 • Jak udzielić podstawowej pierwszej pomocy w typowo zimowych przypadłościach?

ZIMOWA WIELKA SOWA – PROGRAM DLA DOROSŁYCH I RODZIN Z DZIEĆMI

Weekendowy pakiet złożony z zimowych wędrówek, warsztatów terenowych i zajęć dla dorosłych oraz rodzin z dziećmi. Styl prowadzenia zajęć i poziom trudności dopasowujemy do wieku i charakteru grupy. Pakiet to 2 dni integracji, zabawy i solidna dawka doświadczenia i wiedzy, którą zdobywamy w terenie. Program możemy zmodyfikować, skrócić bądź wydłużyć. Atrakcje okolicy dają nam ogromne możliwości!

W programie wycieczki i warsztaty dla dorosłych oraz rodzin z dziećmi oswajające zimowe góry i poruszające następujące tematy:

 • Jak zaplanować trasę zimą?
 • Jak sprawdzić prognozę pogody?
 • Jak spakować plecak w góry zimą?
 • Jak ubrać się w góry zimą?
 • Jak czytać mapę?
 • Jak i czym nawigować w terenie?
 • Jak wezwać pomoc?
 • Jak udzielić podstawowej pierwszej pomocy w typowo zimowych przypadłościach?

Dodatkowo, pakiet można poszerzyć o poniższe elementy:

 • Wybierzemy się na nocną wycieczkę zimową
 • Poznamy pracę goprowców
 • Wykopiemy jamę śnieżną (jeśli będzie wystarczająca ilość śniegu)
 • Spróbujemy zimowego biwaku
 • Poznamy różne sposoby przemieszczania się zimą
 • Spróbujemy specjałów wprost z górskiej kuchni plecakowej

Góry